Category Archives: rapport del 2

Genetisk variation

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel: Hughes och Stachowicz (2004) Genetic diversity enhances the resistance of a seagrass ecosystem to disturbances. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, sid. 8998-9002, doi: 10.1073/pnas.0402642101.

Lokala fiskbestånd

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel: Knutsen m. fl (2004) Transport of North Sea cod larvae into the Skagerrak coastal populations. Proceedings of the Royal Societey B 271, sid. 1337-1344, doi: 10.1098/rspb.2004.2721.

Förändringar av torskbestånd

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel: Svedäng och Svenson (2006) Cod Gadus morhua L. populations as behavioural units: inference from time series on juvenile abundance in the eastern Skagerrak. Journal of Fish Biology 69, sid. 151-164, doi: 10.1111/j.1095-8649.2006.01272.x.

Lax koloniserar Östersjöregionen

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel: Nilsson m. fl (2001) Matrilinear phylogeography of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in Europe and postglacial colonization of the Baltic Sea area. Molecular Ecology 10, sid. 89-102, doi: 10.1046/j.1365-294X.2001.01168.x.

Homingbeteende

Homingbeteende innebär en medfödd egenskap, som gör att ett djur kan återvända till en plats även om den inte känner vägen. Platsen kan vara hemområde eller lekplats. Se mer hos engelska wikipedia: Homing (biology)