Storspiggens roll för Östersjöns kustekosystem

Storspigg har blivit en av de vanligaste fiskarna i grunda kustområden i Egentliga Östersjön och provfisken i utsjön där storspiggens vistas efter leken tyder på att beståndet mångdubblats (Ljunggren m. fl. 2010). Nya studier visar att områden med låga tätheter av abborre och gädda har högre tätheter av storspigg och högre förekomst av fintrådiga algmattor (Eriksson m. fl. 2009). Experimentella studier ger stöd för en trofisk kedjereaktion mellan stora rovfiskar och fintrådiga alger, där avsaknad av större rovfiskar ökar antalet storspigg som minskar antalet algbetande kräftdjur, vilket ökar mängden fintrådiga alger (Eriksson m. fl. 2009, Sieben m. fl. 2011).