Expert

Begreppet ‘expert’ omfattar här specialkompetens inom ett särskilt kunskapsområde, vanligen en eller flera forskningsdiscipliner. Forskare företräder i dessa situationer i första hand sin egen kompetens. Experter har en annan roll än förhandlare som företräder ett visst intresse, t.ex. Sverige som stat.