Arbetsgrupper

Några av dessa grupper i Sverige är till exempel PlaneringsavdelningenHavs- och Vattenmyndigheten.

Internationella arbetsgrupper finns också inom till exempel HELCOM och OSPAR.