Rovfiskar har minskat

Rovfiskbestånden i Skagerrak och Kattegatt har minskat drastiskt i biomassa, utbredning och storlekssammansättning sedan slutet av 1970-talet. Torsken, den viktigaste rovfisken för ekosystemen, har minskat i biomassa med 90%, både längs kusten och i utsjön (Svedäng 2003, Svedäng och Bardon 2003, ICES 2007). De flesta lokala bestånd av torsk som tidigare lekte i kustområden i Bohuslän och i Kattegat anses idag utrotade (Svedäng m. fl. 2010). Längs västkusten är förekomsten av vuxen fisk i det närmaste utraderad och fångstsammansättningen för kommersiella arter som torsk, kolja, vitling och rödspätta dominerades helt av unga individer. (Cardinale och Svedäng 2004, Cardinale m. fl. 2009a, Cardinale m.fl. 2009b, Svedäng m. fl. 2010). I Östersjön har bestånden av torsk minskat dramatiskt sedan mitten av 1980-talet, och utgör fortfarande mindre än en tredjedel i jämförelse med rekordåren runt 1980, trots de senaste årens relativa återhämtning (ICES 2010, ICES 2011).