HELCOM Coreset

Som del av genomförandet av EU:s marina direktiv har de regionala havsmiljökonventionerna fått uppdraget att koordinera utveckling av indikatorer och mål för utvärdering av havsmiljöstatus. I projektet HELCOM CORESET deltog under 2011 cirka 80 experter från konventionsländerna i gemensamma möten och praktiskt arbete för att utveckla indikatorer för sex av direktivets deskriptorer. Den tid som lagts ned kan inte uppskattas kvantitativt men trots det omfattande engagemanget har projektet bara kunnat påbörja det arbete som krävs för att identifiera och testa indikatorer för genomförandet av det marina direktivet (REF).

”Development of HELCOM core set indicators”, parts a and b. Document 3.1 to the meeting of HELCOM CORESET/TARGREV JAB 5/2011.