Expertgrupper

Denna typ av expertgrupper används exempelvis både av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Ett annat bra exempel är Rådet för biologisk mångfald.