FORMAS handbok

I forskningsrådet FORMAS handbok för ansökningar anges att frågeställningens samhällsnytta bland annat granskas med avseende på om frågeställningen beaktar intressenters och/eller slutanvändares behov, och kan därför innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål och strategier samt diskussioner med relevanta intressenter/slutanvändare. Vidare skall sökanden visa erfarenhet och förmåga att sprida forskningsresultat till intressenter/slutanvändare. Detta innebär att intressenter/slutanvändare ska betraktas i vid mening som aktörer utanför forskarsamhället som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället.

Ladda ner och läs handboken här: http://www.formas.se/upload/dokument/Formas%20Handbok/Formas%20handbok%202010.pdf