Homingbeteende

Homingbeteende innebär en medfödd egenskap, som gör att ett djur kan återvända till en plats även om den inte känner vägen. Platsen kan vara hemområde eller lekplats.

Se mer hos engelska wikipedia: Homing (biology)