Lax koloniserar Östersjöregionen

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel:

Nilsson m. fl (2001) Matrilinear phylogeography of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in Europe and postglacial colonization of the Baltic Sea area. Molecular Ecology 10, sid. 89-102, doi: 10.1046/j.1365-294X.2001.01168.x.