Förändringar av torskbestånd

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel:

Svedäng och Svenson (2006) Cod Gadus morhua L. populations as behavioural units: inference from time series on juvenile abundance in the eastern Skagerrak. Journal of Fish Biology 69, sid. 151-164, doi: 10.1111/j.1095-8649.2006.01272.x.