Lokala fiskbestånd

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel:

Knutsen m. fl (2004) Transport of North Sea cod larvae into the Skagerrak coastal populations. Proceedings of the Royal Societey B 271, sid. 1337-1344, doi: 10.1098/rspb.2004.2721.