Genetisk variation

Mer om detta kan läsas i följande vetenskapliga artikel:

Hughes och Stachowicz (2004) Genetic diversity enhances the resistance of a seagrass ecosystem to disturbances. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, sid. 8998-9002, doi: 10.1073/pnas.0402642101.