ICES

ICES är en förkortning för International Council for the Exploration of the Sea, på svenska känt som Internationella Havsforskningsrådet. Rådet är världens äldsta vetenskapliga internationella organisation, grundad år 1902 och har sitt huvudsäte i Köpenhamn, Danmark.

Rådets uppgift är uppmuntra, utveckla och koordinera marin forskning, publicera och kommunicera forskningsresultat samt bistå med opolitiska och fristående vetenskapliga råd till medlemsnationernas regeringar och internationella kommissioner för förvaltning av havets resurser.

Besök ICES hemsida: http://www.ices.dk