Behovet av experter varierar

Redan i det strategiska förarbetet i en beslutsprocess bör möjligheten att involvera vetenskaplig expertis övervägas. Men eftersom experter numera inte finns tillgängliga i myndigheternas egen verksamhet, krävs ett transparent system för expertförmedling där experters kompetens och tillgänglighet redovisas. På så vis kan expertkompetensen användas till kortare och längre uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt. Med ett sådant system blir det också möjligt att ta ett strategiskt helhetsgrepp på de olika delarna av arbetet. Dessutom kan olika parallella nationella processer samordnas.

nästa sida >>