Långsiktighet

Engagemanget som expert inom ett visst område bör ses som en långsiktig investering av både den enskilde forskaren och av uppdragsgivaren. Till exempel tar det förberedande arbetet med och det efterföljande genomförandet av EU-direktiv flera år. Med en långsiktig planering av expertstödet möjliggörs en jämn expertförsörjning av hög kvalitet i liknande sammanhang.

nästa sida >>