Egen budget

För att skapa kontinuitet i expertförsörjningen bör långsiktiga åtaganden, som att försörja grupper inom ICES,
HELCOM och OSPAR med experter, ges en egen budget. Det är särskilt viktigt för sådana politiskt och förvaltningsmässigt betydelsefulla processer att de drivs framåt på bas av bästa möjliga vetenskapliga grund.

nästa sida >>