Överfiske förändrar ekosystemen

Förutom de allvarliga direkta effekterna av fisket i svenska hav, har överfiske av stora rovfiskar även lett till
storskaliga förändringar av ekosystemen både längs kusten och i utsjön. När de stora rovfiskarna försvinner ökar deras bytesdjur i antal. Det leder till en trofisk kedjereaktion ned i näringsväven som kan resultera i algblomningar och förändringar i vegetationen vid kusten.

Idag är de flesta forskare överens om att överfiske av stora rovfiskar har orsakat genomgripande förändringar
av svenska marina ekosystem som förstärker övergödningsproblemen i kusten och försvårar återhämtningen
av stora rovfiskar.

nästa sida >>